Site Performansı / 26.10.2017

Keep-Alive nedir? Nasıl çalışır? Nasıl aktif edilir? Keep-alive aynı TCP bağlantısıyla dosyaları göndererek hızı artırmak için kullanılır. Bu rehberde keep-alive’ı etkinleştirmek için 4 farklı yöntem öğreneceksiniz. Keep-Alive, bir ziyaretçinin tarayıcısının, her dosya için farklı isteklerde bulunmak yerine, kalıcı bir TCP bağlantısı üzerinden tüm içeriği (JavaScript, CSS, resimler, videolar vb.) indirmesine olanak tanır. Ziyaretçinizin tarayıcısı her şeyi tek bir kalıcı HTTP bağlantısı yoluyla alabileceğinden, bu, bir hız ve performans artışı sağlayacaktır. Kısacası Keep-Alive, bir web sunucusuyla tarayıcı arasındaki iletişim kalıbı olup, istek miktarını önemli ölçüde azaltma ve bir web sayfasını hızlandırma...

Site Performansı / 25.10.2017

Bir siteyi açtığınızda öncelikle tarayıcı tüm dosyaları (HTML, CSS, Javascript, resimler) indirmesi gerekir. Eğer yavaş bir internet ağındaysanız (veya cep telefonundaysanız) büyük siteleri yüklemek zorlu bir deneyim olabilir. Her dosya için sunucuya ayrı bir istek yapılır. Sunucu aynı anda ne kadar fazla istek alırsa, o kadar fazla çalışması gerekir ve bu da yavaş sayfa yüklenme hızına neden olur. Doyaları ziyaretçinin tarayıcısında saklayarak tarayıcı önbellekleme özelliğinden yararlanılabilir. Siteyi ilk kez ziyaret ederken yüklenmesi normal zaman alacaktır. Ancak aynı kullanıcı siteyi tekrar ziyaret ettiğinde, yenilediğinde veya sitenizde başka bir sayfaya gittiğinde...

Jeoloji / 05.10.2017

Fayların oluşmasında yer kabuğundaki sıkışma ve genişleme kuvvetleri en önemli rolü oynamaktadır. Bu tür kuvvetler kırıklar boyunca kaya kütlelerini hareket ettirmektedir. Ancak kırıklar boyunca kaya kütleleri hareket ettirilemediği bazı bölümlerde ise yoğun bir enerji birikmesine neden olmaktadır. Yerin derinliklerinde biriken enerjinin, sonuçta bir şekilde boşalması gerekmekte olup, bu enerjinin boşalması sırasında da yer sarsıntıları (depremler) olmaktadır. Kısaca deprem, yer içerisinde fay düzlemi olarak tanımlanan kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması sonucunda gelişen bir olgudur.    Depremlerin çoğu yer kabuğunun 20-35 km derinlikteki elastik kısmı içerisinde oluşmaktadır. Ancak okyanusal kabuğun kırılarak yerin içerisine...

Jeoloji / 03.10.2017

Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere dayalı olarak Jeoloji Mühendisliği hizmet yelpazesi önemli oranda genişlemiştir. Başta doğal kaynak, çevre ve afet yönetim süreçleriyle ilgili olarak metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak ve soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımı kararlarında; deprem, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, su baskını afet tehlike ve risk değerlendirmeleri; arazi kullanım planlarının hazırlanması; yer seçimi kararları,...

Jeoloji / 01.10.2017

Jeoloji Yunanca Geo (Arz) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve “Yerbilimi” anlamına gelir. Jeoloji; yerkürenin güneş sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların özelliklerini incelemeye kadar geniş bir kapsama sahiptir. Jeoloji bir gözlem bilimi olup, zaman ve ölçek kavramı insanların kolayca hayal edemeyeceği kadar büyüktür. Jeoloji'de zaman genellikle milyonlarca hatta milyarlarca yılla ölçülür. Ölçek kavramı ise son derece değişiktir. Jeologlar bir mineralin atomları kadar küçük, evren kadar büyük nesneler arasında bir ölçekte çalışır ve düşünürler. Bu yazı [views]...